Cookie
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies). Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai, spiediet "Saprotu" un turpiniet izmantot mājas lapu. Sīkdatņu izmantošanas noteikumus atradīsiet šeit.

Lietošanas noteikumi.


Pirms Meals Pakalpojuma lietošanas lūdzam obligāti izlasīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem lūdzam neizmantot Meals sniegtos pakalpojumus. Turpmāk Pakalpojuma sniegšanas noteikumos meals.lv tīmekļa vietne tiks apzīmēta ar Platforma dažādos locījumos.
Turpmāk minētie lietošanas noteikumi attiecas uz Meals Platformu (turpmāk tekstā – “Platforma”), kas ir pieejama Internetā www.meals.lv .
Šī ir platforma, kurā klienti var veidot profilus un izmantot tos, lai veiktu pasūtījumus ēdināšanas iestādēs.
Pašlaik spēkā esošos lietošanas noteikumus var apskatīt un izdrukāt šeit: www.meals.lv/rules .


Platforma – Meals tīmekļa vietne un tās sniegtie pakalpojumi.
Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē un izmanto Platformas tīmekļa vietni un tās sniegtos pakalpojumus.
Partneris – restorāns vai cits pakalpojumu sniedzējs, kas ir parakstījis sadarbības līgumu ar Meals un piedāvā savu produkciju un piegādes pakalpojumus ar Platformas pakalpojumu starpniecību.


Meals identitāte: SIA “MEALS-K”
Reģistrācijas nr. 40203275410
Juridiskā adrese: Varakļānu nov.,
Varakļāni,
Kosmonautu iela 22 - 20,
LV-4838

2.1. Platforma nodrošina tīmekļa vietni, kurā Klients var pasūtīt pārtikas produktus un ar tiem saistītus piegādes pakalpojumus, kas pasūtīti no noteiktiem Partneriem. Veicot pārtikas produktu pasūtījumu no Partnera, Platforma atvieglo pirkumu pasūtīšanu.

2.2. Partneri sniedz visu informāciju (nosaukumu, cenu, izvēles iespējas, piegādes cenu) par saviem pārtikas produktiem un piegādes pakalpojumiem Platformā. Ja Klientam ir alerģija vai citi ierobežojumi, lūdzam sazināties ar attiecīgo Partneri, kas sniegs informāciju par alerģēniem.

2.3. Partneris pats nosaka Platformā pieejamo Produktu klāstu un cenu. Partneris ir atbildīgs par produktu pieejamības informācijas sniegšanu. Klients izvēlas Partnera produktus un pakalpojumus, kurus Klients vēlas iegādāties no Partnera. Klients veic saistošu pasūtījumu, pasūtot produktus un pakalpojumus (turpmāk – “Pasūtījums”).

2.4. Pēc Pasūtījuma saņemšanas, Platforma nosūta Pasūtījuma un Klienta detaļas (vārdu, telefona numuru, adresi) Partnerim drošā veidā, izmantojot Platformas mājaslapas uzturētāja aizsardzību.

2.5. Partneris sagatavo Klienta Pasūtījumā uzskaitītos produktus un izpilda piegādes pakalpojumus. Platforma nenes atbildību par nepienācīgu Pasūtījuma izpildi un piegādes pakalpojumu kvalitāti no Partnera puses.

2.6. Pēc Pasūtījuma veikšanas Klients nevar atcelt Pasūtījumu no Klienta puses, bet sazinoties ar Partneri, tas ir iespējams. Taču jāņem vērā, ka Partnerim, iespējams, ir specifiski noteikumi vai garantijas, kas piemērojas papildus šiem noteikumiem. Partneris sniedz šo informāciju ārpus Platformas.

3.1. Klientam ir ierobežotas tiesības piekļūt un izmantot Platformu un tās saturu.

3.2. Ja Klientam rodas aizdomas, ka cita persona bez atļaujas, izmanto Klienta kontu, Klientam ir nekavējoties jāziņo Platformai: [email protected]. Klients ir atbildīgs par visām Platformas pakalpojumu lietošanas aktivitātēm.

3.3. Klientam ir iespēja izveidot savu profilu.

3.4. Pabeidzot tiešsaistes reģistrācijas procesu, un izveidojot profilu, ar operātoru tiek noslēgts lietošanas līgums. Lietošanas līguma priekšmets ir profila bezmaksas izmantošana.

3.5. Lietotājs nodrošina, ka viņa profila izveidē izmantotie dati (“profila dati”) ir pareizi un pilnīgi. Tomēr pseidonīmu lietošana ir atļauta.

4.1. Klients veic samaksu par Pasūtījumu un tam sniegtajiem piegādes pakalpojumiem Partnerim skaidrā naudā vai ar kartes pārskaitījumu Pasūtījuma iesniegšanas vai saņemšans brīdī.

4.2. Klientam ir iespēja apmaksāt pasūtījumu caur Meals maksājumu sistēmu, pievienojot savam profilam Visa/Mastercard bankas karti.

5.1. Pasūtījuma piegāde ir pieejama, ja Partneris ir aktivizējis piegādes moduli.

5.2. Ja Klients veic pasūtījumu ar piegādi, Pasūtījums tiek piegādāts uz atrašanās vietu kuru ir norādījis Klients, veicot pasūtījumu.

5.3. Klients ir atbildīgs par Pasūtījuma norādītās atrašanās vietas korektumu.

5.4. Piegādes pakalpojumus sniedz Partneris, vai, ja ir noslēgta vienošanās - Platforma.

5.5. Klientam ir jābūt spējīgam atbildēt uz tālruņa numuru, kuru tas ir norādījis Platformā.

5.6. Klientam ir iespēja saņemt produktus no Pasūtījuma pie Partnera. Produkta statusu var novērot pēc pasūtījuma veikšanas ar pasūtījuma 5 (piecu) ciparu kodu.

5.7. Partneris saglabā Pasūtījuma laiku aptuvenu līdz pasūtījums ir pabeigts iekļaujot piegādes laiku. Klients nevar veikt pasūtījumu, kad tirdzniecības vietas darba laiks ir beidzies.

6.1. Apzināti veikt uzbrukumus Platformai vai citādāk kaitēt Platformai un tās darbībai.

6.2. Pēc pasūtījuma veikšanas neapmaksāt daļēju vai pilnu summu par Pasūtījumu.

6.3. Pārkāpt trešo personu tiesības (piemēram, vārda, zīmola, autortiesību un datu aizsardzības tiesības).

6.4. Nav atļauts iesaistīt ārējās saites. Kā arī nav atļauts: rasisms, jebkāda vardarbības un ekstrēmisma glorifikācija, Izsaukumi un kūdināšana uz krimināli sodāmiem pārkāpumiem. Neslavas celšana pret cilvēkiem vai uzņēmumiem.

7.1. Platformai ir tiesības liegt piekļuvi bez iepriekšējā brīdinājuma, ja tiek pārkāpts kāds no iepriekš minētajiem noteikumiem, kā arī ja Klienta darbības potenciāli kaitē Platformas darbībai.

7.2. Platforma nenes atbildību par nozaudētajiem Klienta datiem vai jebkādiem datu drošības prasības pārkāpumiem, ja tas notka Klienta vainas dēļ.

7.3. Analītiskās sīkdatnes (COOKIES). Google Analytics bez User-ID funkcijas, apraksts šeit .

7.4. Platformai ir tiesības jebkurā laikā bloķēt piekļuvi individuālajam saturam, piemēram, ja ir aizdomas, ka tas pārkāpj piemērojamos tiesību aktus vai trešo personu tiesības.

7.5. Platforma var brīvi ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei pilnībā vai daļēji, īslaicīgi vai pastāvīgi sakarā ar uzturēšanas darbu, jaudas problēmām un citiem notikumiem, kas nav viņa kontrolē.

7.6. Līgums starp Klientu un Platformu tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, un jebkura no pusēm to var izbeigt jebkurā laikā bez brīdinājuma un bez pamatojuma.


8.1. Ja Klientam ir sūdzības par Pasūtījumā esošajām precēm un/vai tā piegādi, Klientam par to ir jāinformē Meals.lv pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc konkrētā pasūtījuma saņemšanas. Meals.lv var pieprasīt Preču fotogrāfiju vai citus pierādījumus, vai paskaidrojumu par apstākļiem, kas saistīti ar sūdzību.

8.2. Ja pasūtījums līdz tā nodošanai klientam tiek bojāts, klients var pieprasīt naudas atgriešanu 24 stundu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas.

8.3. Ja tiek saņemta informācija, ka apmaksāts pasūtījums netiks izpildīts (restorāns to noraida vai uz doto brīdi piegāde nav pieejama), pasūtījuma vērtība ar piegādes maksu, ja tāda ir, tiek atgriezta uz klienta kontu kas tika izmantots pasūtījuma apmaksai. Ja pasūtījums tiek apmaksāts bez Meals starpniecības (piemēram, uz vietas restorānā), maksājuma drošību un tehnisko atbalstu, tai skaitā naudas atgriešanu, nodrošina restorāns.

8.4. Veicot apmaksu, izmantojot bankas kontu vai VISA/Mastercard maksājumu karti, klients piekrīt Kevin EU, UAB, MEALS, VISA un Mastercard lietošanas noteikumiem.

8.5. Klients pasūtījumu var atcelt līdz brīdim kad to apstiprina restorāns kurā veikts pasūtījums.